NOT: Özel elektronik proje istekleriniz iş yükü durumumuza göre kabul edilir.


461-20 ESKİ USB ÜRÜNLERİ KAYNAK KODLARI VE DLL DOSYALARI İNDİR:KAYNAK KOD DESTEĞİ SDK güncel:


Müşterilerimiz ürünlerimiz ve kaynak kod desteğimiz ile kendi amaçlarına uygun projeleri geliştirdiler.  Sizde ürünlerimiz ile kendi benzersiz projelerinizi geliştirebilirsiniz. 


Bu sayfada anlatılan kaynak kod GÜNCEL örneklerini KATEGORİLER/KONTROL YAZILIMLARI linkinden indirip inceleyebilirsiniz...

Ürünlerimizin kontrolünü sağlayan bilgisayar yazılımları Visual Basic 6    Visual Basic.net    C#.net   Delphi   ve   C++ java  dilleri ile hazırlanmıştır.  DLL dosyalarıda size gönderilir.(windows ve linux ortamı, mchid.dll  umng.dll  usbhidgenericcommunication.dll )

VB6   VB.NET    C#.NET   DELPHI    C++ Temel kaynak kodları isteyen müşterilerimize ürün ile beraber bütün dillerin kaynak kodları dvd içerisinde gönderilir.  Siz bu dillerden hangisini kullanıyorsanız o dil ile program geliştirmelerinizi yapabilirsiniz.  Ayrıca size bu kodları kullanmanızda yardımcı olacak KAYNAK KOD KULLANIM KILAVUZU PDF formatında size gönderilir. Bu dillerle hazırlanan bütün kaynak kodlar derlendiğinde ürünlerimiz ile bağlantı kurar.

Linux platformunda çalışan programcılar  vb.net ve c#.net kaynak kodlarımız ile kendi linux yazılımlarını geliştirebilirler. Visual studio 2010 yada 2013 derleyicinize linux için gerekli SDK eklentisini kurmanız yeterlidir.

Delphi kullanıcıları için örnek kod gönderilir. Bu kod ile vereceğimiz kaynak kod kullanım kılavuzundaki bilgilerle kendi yazılımınızı geliştirebilirsiniz. Ürünümüzle bağlantı kurabilir ve kontrol sağlayabilirsiniz.

C++  kullanıcıları için örnek kod gönderilir. Bu kod ile vereceğimiz kaynak kod kullanım kılavuzundaki bilgilerle kendi yazılımınızı geliştirebilirsiniz. Ürünümüzle bağlantı kurabilir ve kontrol sağlayabilirsiniz.

Android uygulama geliştiricileri vereceğimiz örnek kodlar üzerinden VISUAL STUDIO C#.NET yada java ile yazılımlarını geliştirebilir. Bu sayede root edilmiş android cihazlara, windows ve linux ortamında çalışan devrelerimiz usb üzerinden bağlanabilir.

Ayrıca android ile kontrol kitlerimiz için 2 parça kaynak kod apk ve service ile çalışan kod desteği veriyoruz. Service ile android cihaz ile devre arası bağlantı kopmayacaktır. Android için eclipse ortamında  java ile uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz.

Android programlama için app inventor örneği ve basic4android örnekleride mevcuttur. DVD ile geniş doküman desteği size gönderilmektedir.

Python dili ile uygulama geliştiricileri için örnek usb hid aygıt bağlantı modelini veren kod sağlanır. Kaynak kod kullanım kılavuzundaki bilgileri kullanarak usb hid aygıta bağlantı sağlanabilir. Python IDLE  GUI  ve  Wing IDE örnekleri mevcuttur.

Labview için örnek kaynak kod mevcuttur. Kod geliştirilerek ürünle bağlantı kurulabilir.

Java dili ile usb cdc kontrol örneği mevcuttur.

* Temel kaynak kodu : Programın temel özeliklerinin bulunduğu koddur.  İlave özellikler (timer, butonlara resim, ad ekleme vb) içermez. Sadece buton kontrolü mevcuttur.

ETHERNET ÜRÜNLERİMİZ İÇİN ÖRNEK C# VE ANDROİD JAVA KODLARIMIZ MEVCUT.

Örnek usb hid visual basic kod aşağıdadır:

Usb aygıtlarımızda usb hid ya da usb cdc çalışma sağlanabilir. Hid ya da cdc isteğinizi sipariş esnasında belirtiniz.

1- usb hid (human interface device)
2- usb cdc (communications device class)

 

' vendor and product IDs   Satıcı ve ürün numaraları, satın aldığınız vid pid için özel üretim yapılır.
Private Const VendorID = 0001 
Private Const ProductID = 0999
' read and write buffers
Private Const BufferInSize = 8 'buffer boyutu 64 olarak yapılandırılabilir.
Private Const BufferOutSize = 8
Dim BufferIn(0 To BufferInSize) As Byte
Dim BufferOut(0 To BufferOutSize) As Byte
Private Sub Command1_Click()
BufferOut(
4) = Val(Text1.Text) ' röle kontrol için kullanılan buffer
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command10_Click()
BufferOut(
4) = 5
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command11_Click()
BufferOut(
4) = 13
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command12_Click()
BufferOut(
4) = 6
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command13_Click()
BufferOut(
4) = 14
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command14_Click()
BufferOut(
4) = 7
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command15_Click()
BufferOut(
4) = 15
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command16_Click()
BufferOut(
4) = 8
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command17_Click()
BufferOut(
4) = 16
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
BufferOut(
4) = 1
Label6 = "role1 on"
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command3_Click()
BufferOut(
4) = 9
Label6 = "role1 of"
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
BufferOut(
4) = 2
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command5_Click()
BufferOut(
4) = 10
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command6_Click()
BufferOut(
4) = 3
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command7_Click()
BufferOut(
4) = 11
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command8_Click()
BufferOut(
4) = 4
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub Command9_Click()
BufferOut(
4) = 12
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
' ****************************************************************
' when the form loads, connect to the HID controller - pass
' the form window handle so that you can receive notification
' events...
'*****************************************************************
Private Sub Form_Load()
App.Title = Me.Caption
   ' do not remove!
   ConnectToHID (Me.hwnd)

 

 

End Sub
'*****************************************************************
' disconnect from the HID controller...
'*****************************************************************
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
   DisconnectFromHID
End Sub
'*****************************************************************
' a HID device has been plugged in...
'*****************************************************************
Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long)
   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then
      ' ** YOUR CODE HERE **
        Image1.Visible = True 'hid aygıt pc.ye bağlandığında görülecek komponentler
      Label1.Visible = True
      Frame1.Enabled = True
      Frame2.Enabled = True
      Frame4.Enabled = True
      Label6 = KeyAscii
   End If
End Sub
'*****************************************************************
' a HID device has been unplugged...
'*****************************************************************
Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long)
   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then
      ' ** YOUR CODE HERE **
          Image1.Visible = False
      Label1.Visible = False
      Frame1.Enabled = False
      Frame2.Enabled = False
      Frame4.Enabled = False
   End If
End Sub
'*****************************************************************
' controller changed notification - called
' after ALL HID devices are plugged or unplugged
'*****************************************************************
Public Sub OnChanged()
   Dim DeviceHandle As Long
      ' get the handle of the device we are interested in, then set
   ' its read notify flag to true - this ensures you get a read
   ' notification message when there is some data to read...
   DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID)
   hidSetReadNotify DeviceHandle, True
End Sub
'*****************************************************************
' on read event...
'*****************************************************************
Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long)
      ' read the data (don't forget, pass the whole array)...
   If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then
      ' ** YOUR CODE HERE **
      ' first byte is the report 
ID, e.g. BufferIn(0)
      ' the other bytes are the data from the microcontrolller...
      Label3.Caption = BufferIn(1)  'adc okuma için kullanılan buffer
      Label4.Caption = BufferIn(2)
      Label7.Caption = BufferIn(3)
      Label8.Caption = BufferIn(5)
      ProgressBar1.Value = BufferIn(1) + 1
      ProgressBar2.Value = BufferIn(2) + 1
      ProgressBar3.Value = BufferIn(3) + 1
      ProgressBar4.Value = BufferIn(5) + 1
        End If
End Sub
'*****************************************************************
' this is how you write some data...
'*****************************************************************
Public Sub WriteSomeData()
   BufferOut(0) = 0   ' first by is always the report 
ID
   BufferOut(1) = 1  ' first data item, etc etc
   ' write the data (don't forget, pass the whole array)...
   hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
  Private Sub Text1_Change()
If Val(Text1.Text) > 255 Then Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Text1_GotFocus()
SeciliTxBox
End Sub
Sub SeciliTxBox()
Screen.ActiveControl.SelStart = 0
Screen.ActiveControl.SelLength = Len(Screen.ActiveControl.Text)
End Sub
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 8 Then Exit Sub
If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) = False Then KeyAscii = 0
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_F1) Then 'Program dışında F1 tuşuna basılırsa, klavyeden kontrol örneği
Command2_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer10_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_f8) Then 'Program dışında F8 tuşuna basılırsa
Command5_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer11_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_f9) Then 'Program dışında F9 tuşuna basılırsa
Command7_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer12_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_f10) Then 'Program dışında F10 tuşuna basılırsa
Command9_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer13_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_f11) Then 'Program dışında F11 tuşuna basılırsa
Command11_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer14_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_f12) Then 'Program dışında F12 tuşuna basılırsa
Command13_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_F2) Then 'Program dışında F2 tuşuna basılırsa
Command4_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer3_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_F3) Then 'Program dışında F3 tuşuna basılırsa
Command6_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer4_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_F4) Then 'Program dışında F4 tuşuna basılırsa
Command8_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer5_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_F5) Then 'Program dışında F5 tuşuna basılırsa
Command10_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer6_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_F6) Then 'Program dışında F6 tuşuna basılırsa
Command12_Click
End If
End Sub
Private Sub Timer9_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_f7) Then 'Program dışında F7 tuşuna basılırsa
Command3_Click
End If
End Sub
 

sedaelektronik.com ©